Wenst u ons werk financieel te ondersteunen?
Dat kan! Graag zelfs!

De Katholieke Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Tot de RK Kerk in Nederland behoren onder andere ook de kerkelijke rechtspersonen in het bisdom Breda, waaronder “Caritas Banneux Notre Dame”.

Hierdoor zijn giften voor ons goede werk aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.

Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Om gebruik te mogen maken van de voordelen geldt een publicatieplicht. Deze publicatieplicht past bij de openheid die van kerkelijke instellingen verwacht mag worden en sluit aan bij de wens van schenkers om open en transparant geïnformeerd te worden over het bestuur, de inkomsten en bestedingen van kerkelijke instellingen en rechtspersonen.

Deze publicatie is te vinden op de website van bisdom Breda.